Nhảy đến nội dung
x

Đoàn thanh niên

 ĐOÀN THANH NIÊN – VĂN PHÒNG 010

 
THÔNG TIN NHÂN SỰ
STT Họ và tên Chức vụ Email
1. Hoàng Khắc Huy - Bí thư Đoàn Trường TCCN Tôn Đức Thắng hoangkhachuy@tdtu.edu.vn
2. Đồng Thị Hường - Phó bí thư Đoàn Trường TCCN Tôn Đức Thắng dongthihuong@tdtu.edu.vn