Nhảy đến nội dung
x
Thông tin tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (http://www.pots.com.vn/) cần tuyển KỸ THUẬT VIÊN làm việc tại các Ban quản lý Tòa nhà do Công ty phụ trách theo thông tin chi tiết như sau: 

Kỹ năng tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng - Kết hợp tuyển dụng nhân sự cho Gia Cát Group
Buổi hội thảo không chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mà hơn thế nữa Ban tổ chức còn muốn mang lại những cơ hội việc làm tốt cho Sinh viên Ban Cao Đẳng TDTU
Ký thêm thỏa thuận hợp tác chi tiết với Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc
Lãnh đạo hai đại học đã ký thêm thỏa thuận trao đổi sinh viên để tiến hành thực hiện trong năm học này
Subscribe to hợp tác